Hala przemysłowa Stare Kurowo

2017-08-02T12:35:51+00:00

Oświetlenie hali przemysłowej jest tylko z pozoru nudnym, standardowym zadaniem. Tak naprawdę to duże wyzwanie, którego celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy wymaganiami przepisów budowlanych i BHP, realnym komfortem pracy, jak i niskimi kosztami instalacji oraz późniejszej eksploatacji. Trzeba umieć przewidzieć, jakie skutki dla oświetlenia będzie miało zapylenie i szereg innych czynników. Nasz klient ma prawo oczekiwać, że

Zakład produkcyjny Drezdenko

2017-08-02T12:35:55+00:00

Stosunkowo trudne zadanie oświetlenia zakładu mechanicznego. Obróbka stali wymaga precyzji – stąd wysokie wymagania dla źródeł światła. W tym wypadku obecność górnych świetlików wymagała uwzględnienia przy projektowaniu, dodatkowego światła słonecznego, oraz specyfiki pracy na poszczególnych rodzajach obrabiarek. W wypadku maszyn rotujących, szczególnie niebezpieczny jest efekt stroboskopowy, powodujący złudzenie nieruchomości elementu, który w rzeczywistości się obraca. Nowoczesne świetlówki