Gwarancja, reklamacja i zwrot 2017-08-14T16:30:56+00:00

Gwarancja, reklamacja i zwrot

Gwarancja

1. Firma “Reflect” udziela na swoje produkty i komponenty od 2 do 5 lat gwarancji.

2. Gwarancja nie zostanie rozpatrzona w przypadkach:

  • wady lub uszkodzenia powstały w wyniku zaniedbania prawidłowej konserwacji,
  • zmiany w produkcie są wynikiem działania osób trzecich,
  • uszkodzenia powstały w wyniku nieodpowiedniego lub nierozsądnego użytkowania, niezgodnego z podanym w instrukcji,
  • data na fakturze została zmieniona lub zatarta,
  • uszkodzenia zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania,
  • wyniku zdarzeń losowych, takich jak uderzenie pioruna itp.,
  • następuje przegrzanie przez centralne ogrzewanie lub inne formy ogrzewania, bądź też przez użycie większej mocy niż jest zalecana,
  • dochodzi do narażenia na wilgoć, wysoką temperaturę lub ekstremalne zimno.

Reklamacja

1. Możliwość reklamacji przysługuje Klientowi gdy dostarczony towar jest niezgodny z umową w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów.

2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacyjny oraz odesłać towar wraz z dowodem zakupu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

Zwrot

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od otrzymania produktu.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: „Reflect” Halina Talarczyk, ul. Grobla 24, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą elektroniczną na adres sklep@reflect.com.pl

3. Zakupiony towar proszę odesłać przekazać adres „Reflect” Halina Talarczyk, ul. Grobla 24, 66-400 Gorzów Wlkp. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

4. Płatność zwrotna pomniejszona o koszty dostawy zostanie zwrócona do Państwa po otrzymaniu przez nas towaru.

Więcej informacji na temat gwarancji, reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w Regulaminie Sklepu.